Disk kola

DISK (RÁFEK) KOLA 4.33R-8″, 49/12-13 LINDE 350