Spojky

Například:

PŘÍTLAČNÝ TALÍŘ+KRYT SPOJKY, NISSAN EF02M25, MOTOR NISSANl: SD25

LAMELA SPOJKY, NISSAN EF02M25 MOTOR NISSANl: SD25

AXIÁLNÍ LOŽISKO SPOJKY, NISSAN EF02M25 , MOTOR NISSAN: SD25